دستور العمل و برنامه دهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشوراز سوی کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی، دستورالعمل و برنامه مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشور در حالی از اواخر اسفندماه سال 97 در میدان اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود که دستورالعمل و برنامه این دوره از رقابت های به شرح زیر اعلام می گردد.