مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی برگزار شدمجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این مجمع که ریاست آن برعهده ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان بود، عملکرد سال جاری این فدراسیون و برنامه های سال آینده تیراندازی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی تقویم سال98، اعزام به رقابت های برون مرزی و بررسی راه کارهای تعمیم و توسعه تیراندازی در استان های کشور از جمله مواری بود که در این مجمع به بحث و تعامل نظر گذاشته شد.
ارائه گزارش بازرس فدراسیون، ارائه گزارش مالی سال های گذشته و کارشناسی مسایل مختلف از جمله طرح های استعدادیابی، توسعه همگانی، سلاح و مهمات و امور فنی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است در بخشی از این نشست کلیپی از عملکرد فدراسیون در سال جاری به نمایش درآمد. روسای هیات های استانی نیز مسایل و مشکلات خود را بیان کرده و پیشنهادات خود را ارائه کردند.