مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شودمجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی 18 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مجمع با حضور مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، فدراسیون و اعضای مجمع پنجشنبه 18 بهمن ماه 97 در سالن همایش های جزیره کیش برگزار خواهد شد.
در مجمع عمومی فدراسیون بررسی عملکرد، تقویم سال 98 و ارائه گزارش خزانه دار، حسابرس و بازرس انجام خواهد شد.