برگزاری اردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی به روایت تصویراردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی کشورمان با حضور الکساندر سماکین و گوران ماکسیموویچ مربی تیم تپانچه و تفنگ در حالی برگزاری است.