مراسم معارفه مربی اکراینی تیم ملی تپانچهمراسم معارفه الکساندر سماکین سرمربی تیم ملی تپانچه امروز با حضور علی دادگر و اعضای تیم ملی برگزار شد.