ملی پوشان تیراندازی دست به سلاح شدنداردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی کشورمان در دو رشته تراپ و اسکیت در شهر لوناتو ایتالیا آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اردوی تمرینی تیم ملی اهداف پروازی از امروز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه در شهر لوناتو ایتالیا آغاز شد. 8 ملی پوش کشورمان در دو رشته تراپ و اسکیت تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.
رامتین بشارتی، سید عبدالله حسینی، علی دوستی و علی خیاطان در رشته اسکیت و رضا آقاجانی، محمد حسین پرورش نیا، مرضیه پرورش نیا و سپیده سیرانی در رشته تراپ اعضای تیم‌ ‌ملی را تشکیل می‌دهند.
گفتنی است طبق برنامه ملی پوشان کشورمان در این اردو تجهیزات و سلاح خود را به روز خواهند کرد.