دوره به روز رسانی، صحه گذاری و سطح بندی مدرسین تیراندازی برگزار می شوددوره به روز رسانی، صحه گذاری و سطح بندی مدرسین تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، زمان برگزاری این دوره از 14 تا 17 اسفندماه و زمان شروع ثبت نام 20 دیماه خواهد بودکه متقاضیان واجد شرایط با توجه به دستورالعمل زیر می توانند ثبت نام خود در مهلت مقرر با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی انجام دهند.
1-این دوره متخصص مدرسین رسمی فدراسیون می باشد.
2-شرکت در این دوره برای مدرسین الزامی می باشد ضمن اینکه هر گونه تدریس دوره های مربیگری، داوری و کارگاهی تیراندازی در سال 98 منوط به شرکت و دریافت گواهینامه این دوره خواهد بود.
3-هزینه دوره 500/000 هزار تومان به حساب حساب 0108328290004 فدراسیون تیراندازی بانک ملی(شعبه مهر ملی)
4- روش ثبت نام : اسکن فیش واریزی و ایمیل به shooting9039@gmail.com
5-ارائه آخرین مدرک تحصیلی مدرسی، مربیگری و داوری الزامی است.
گفتنی است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم با شماره 02144739039 و 09365955840 خانم حسینی ، کمیته آموزش فدراسیون تماس حاصل فرمایند.