رنکینگ تیراندازان اهداف پروازی کشور اعلام شدآخرین رتبه بندی تیراندازان اهداف پروازی کشور در رشته تراپ آقایان و بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این رتبه بندی مربوط به مسابقات 6 ماهه ای است که تیراندازان در رشته تراپ آقایان و بانوان ( اول مرداد تا پایان دی ماه سال 97 ) در آن حضور داشتند.
گفتنی است، رتبه بندی مسابقات اهداف پروازی بر اساس مسابقات داخلی و برون مرزی محاسبه شده است.
این رتبه بندی به شرح زیر است:

     رنکینگ تیراندازان اهداف پروازی