شهنازی:ایران سال آینده میزبان نشست کمیسیون ورزش و زنان آسیا خواهد بودبیست و هشتمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح با ریاست دکتر صالحی امیری در محل کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی و به نقل از کمیته ملی المپیک؛ شاهرخ شهنازی دبیر کل و سخنگوی کمیته ملی المپیک در خصوص موارد مطرح شده در نشست هیات اجرایی گفت:همانطور که در جلسات ماقبل گذشته اشاره داشتیم با توجه به کمبود وقت لیست اولیه نمایندگان ایران به شورای المپیک آسیا معرفی و مقرر شده بود تا لیست نهایی طی جلسات قبلی و امروز نهایی شود که به همین منظور بعد از بررسی های لازم این امر در جلسه امروز از سوی هیات اجرایی نهایی گردید.
وی ادامه داد: به همین منظور دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا، عبدالحمید احمدی را برای کمیته فرهنگی، علیپپور عضو هیات اجرایی و رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی را برای کمیته ورزش برای همه، باقرزاده رییس فدراسیون شمشیر بازی و عضو هیات اجرایی را برای کمیته آموزش و پژوهش، دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی و عضو هیات اجرایی را برای کمیته قوانین،عبدالهی مدیر روابط عمومی را برای کمیته رسانه و مهین فرهادی زاد را برای کمیته ورزش و زنان به شورای المپیک آسیا معرفی خواهیم کرد و کمیسیون ورزشکاران و کمیسیون پزشکی کاندیداهای خود را بعد از تشکیل جلسه،معرفی خواهند کرد.
سخنگوی کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد:همچنین با توجه به اینکه در اواسط اردیبشهت ماه سال آینده (14 تا17 ) نشست روسا و مدیران آکادمی ملی المپیک کشورهای مختلف جهان در یونان برگزار می شود با تصویب اعضای هیات اجرایی قراخانلو و سعیدی بعنوان نمایندگان اعزامی کشورمان به این نشست انتخاب شدند.
شهنازی در خاتمه اظهار داشت:همچنین فرهادی زاد رئیس کمیسیون ورزش و زنان کمیته ملی المپیک طی نامه ای که به دکتر صالحی امیری رئیس کمیته مبنی بر میزبانی نشست کمیسیون ورزش و زنان آسیا آنهم با حضور مسئولین ورزشی دو کشور برتر آسیا یعنی چین و ژاپن و دو کشور اسلامی اندونزی و قطر زده بود، این درخواست با موافقت اعضای هیات اجرایی همراه بود تا سال آینده ایرانی میزبان نشست فوق باشد.