اردوی آماده سازی تیم ملی تپانچه برای حضور در رقابت های جام جهانی کره جنوبیاردوی آماده سازی تیم ملی تپانچه کشورمان برای حضور در رقابت های جام جهانی کره جنوبی در محل سالن 25 متر فدراسیون تیراندازی در حال برگزاری است.