قضاوت در مسابقات قهرمانی سلاح های بادی و پروازی آسیاکنفدراسیون تیراندازی آسیا در نظر دارد اعضای ژوری و داوران یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی سلاحهای بادی آسیا و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی اهداف پروازی را از بین داوران واجد شرایط انتخاب نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این مسابقات از تاریخ 97/11/8 لغایت 97/8/21 در کویت برگزار خواهد شد و علاقمندان می توانند با تکمیل فرم پیوست و ارسال آن همراه با بقیه مدارک مورد نیاز، ثبت نام نمایند .
شرایط متقاضیان:
۱- دارا بودن مدرک معتبر داوری بین المللی
۲- تسلط به زبان انگلیسی
۳- آشنایی با مقررات جدید ISSF
۴- سابقه قضاوت در حداقل یک مسابقه بین المللی با حضور 5 کشور در دو سال اخیر که با سیستم الکترونیکی برگزار شده باشد .
بدیهی است اولویت انتخاب ، با داورانی خواهد بود که در برگزاری مسابقات داخلی با فدراسیون همکاری داشته اند .
همچنین در تاریخ 97/1/27 ساعت 9:00 صبح از کلیه متقاضیان ، آزمون شفاهی گفتگوی انگلیسی بعمل خواهد آمد .
مدارک مورد نیاز:
1- تصویر گواهی داوری در مسابقات برون مرزی
2- تصویر پاسپورت معتبر
3- فرم تکمیل شده پیوست
مهلت تکمیل فرم و ارسال مدارک: پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/1/26
متقاضیان می بایست فرم مربوطه و مدارک فوق را تکمیل و به آدرس info@irissf.ir ارسال یا به سازمان لیگ تیراندازی تحویل نمایند.

     جدول هشتمین دوره مسابقات قهرمانی اهداف پروازی آسیا

     جدول یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا