تیراندازی ایران صاحب 2 کرسی در فدراسیون جهانی شدبا پایان مجمع عمومی فدراسیون جهانی در مونیخ آلمان، ندا نوذری به عنوان عضو کمیته پزشکی این فدراسیون انتخاب شد تا تیراندازی ایران صاحب 2 کرسی شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ندا نوذری پیش از این عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی تیراندازی بود که در مجمع عمومی با رای اکثریت آرا، برای یک دوره 4 ساله دیگر ابقا شد.
پیش از این و در روز نخست مجمع عمومی فدراسیون جهانی تیراندازی، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز برای نخستین بار در تاریخ این رشته موفق شد با رای اعضای مجمع به عنوان عضو هیات اجرایی این فدراسیون انتخاب شود.