ترکیب تیم ملی الف اسکیت ایران مشخص شدبا برگزاری رکورد درون اردویی و سنجش توانایی تیراندازان اسکیت، ترکیب تیم الف ایران مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با اعلام مربی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی (اسکیت )، نفرات حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند که در پایان امیرمحمد دادگر با ثبت کمترین خطا بالاتر از سایر رقبای خود ایستاد.
در این رکودگیری پس از دادگر، عبداله حسینی، قادر شیرمحمدی، مرتضی یحیی پور و علی احمدی قرار گرفتند.
هنریک آواکیان مربی تیم ملی اسکیت در این خصوص گفت: با توجه به رکوردگیری هایی که انجام دادیم امیر محمد دادگر و عبداله حسینی به ترکیب تیم ملی الف ایران راه یافتند و سایر نفرات با تشکیل تیم ب کشورمان، فعالیت خود را ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: با این شرایط تمرینات تیم ملی اسکیت ایران (الف) با حضور رامتین بشارتی، علی دوستی، امیرمحمد دادگر و عبداله حسینی ادامه خواهد یافت.