گفت و گوی علی دادگر با ورزش از نگاه 2 / فیلمبا برگزاری مجمع عمومی فدراسیون جهانی تیراندازی، علی دادگر برای نخستین بار به عنوان عضو هیات اجرایی این فدراسیون انتخاب شد.

رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان در گفت و گو با ورزش از نگاه 2 گزارشی از روند انتخابات و حضور یک ایرانی برای نخستین بار در هیات اجرایی فدراسیون جهانی توضییح می دهد.
در ادامه می توانید فیلم این مصاحبه را مشاهده فرمایید.