آخرین رنکینگ تیراندازان کشور اعلام شدفدراسیون جهانی تیراندازی، در پایان ماه اکتبر، آخرین رنکینگ تیراندازان کشورمان را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، فدراسیون جهانی تیراندازی، در پایان ماه اکتبر، آخرین رنکینگ تیراندازان را منتشر کرد. در این رده بندی، جایگاه تیراندازان کشورمان تغییر چشمگیری نداشت و همچنان جایگاه دوازدهم الهه احمدی در تفنگ سه وضعیت بانوان بهترین عنوان برای نمایندگان ایران است.
تفنگ بادی 10 متر زنان:
32- نجمه خدمتی
77- الهه احمدی
90- آرمینا صادقیان
132- زهرا هاشمی
139- مه‌لقا جام‌بزرگ
169- نرجس امام‌قلی‌نژاد
تفنگ بادی 10 متر مردان:
12- مهیار صداقت
26- حسین باقری
74- امیرسیاوش ذوالفقاریان
78- امیرمحمد نکونام
122- پوریا نوروزیان
تفنگ سه وضعیت زنان:
12- الهه احمدی
44- مه‌لقا جام‌بزرگ
118- نجمه خدمتی
تفنگ سه وضعیت مردان:
45- پوریا نوروزیان
124- مهیار صداقت
تپانچه 10 متر زنان:
53- گلنوش سبقت‌اللهی
66- مینا قربانی
70- هانیه رستمیان
73- آمیتیس جعفری
103- سارا میرابی
تپانچه 10 متر مردان:
85- ابراهیم برخورداری
91- محمد احمدی
96- وحید گل‌خندان
110- جواد فروغی
تپانچه 25 متر زنان:
58- گلنوش سبقت‌اللهی
82- هانیه رستمیان

تراپ مردان:
70- امیرحسین آقازاده
100- حسین پرورش‌نیا
تراپ زنان:
70- سپیده سیرانی
75- شیوا فرح‌پور
87- فاطمه امیری
87- مرضیه پرورش‌نیا