اعضای جدید کارگروه های تخصصی فنی فدراسیون تیراندازی معرفی شدنداعضای جدید کارگروه های تخصصی فنی فدراسیون تیراندازی با حضور علی دادگر رییس این فدراسیون معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این نشست که با حضور علی دادگر رییس فدراسیون، رضا حسنی خو عضو هیات رییسه ، بدرالملوک کهرنگی نایب رییس بانوان، رضا ملک محمدی دبیر و سایر مسئولان فدراسیون برگزار شد مسعود معینی ، مسعود کلهری و رضا آقاجانی به ترتیب به عنوان سرپرستان کارگروه تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی معرفی شدند.
هر کارگروه متشکل از 7 عضو می باشد که یک نماینده از ورزشکاران هر رشته نیز در آن حضور دارند. همچنین مقرر شد با توجه به تغییرات در قوانین، از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود استفاده شود و کلیه امور با هماهنگی دبیر فدراسیون صورت گیرد.
نظارت فنی در اردوها، برگزاری دورهای آموزشی، به روز رسانی دستورالعمل ها و آیین نامه ها و.... از دیگر وظایف کارگروه می باشد تا با پیشنهاد و تجربیات خود برای کسب موفقیت در این رشته تلاش کنند.
در پایان نیز به منظور افزایش کرسی های بین المللی بحث و تبادل نظر شد که اعضای کارگروه پیشنهادات خود را بیان کردند.