مرحله اول مسابقات آزاد تیراندازی در رشته میکس تیمی تفنگروز پایانی رقابت های آزاد تیراندازی کشور در رشته میکس تفنگ با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.