مشاور عالی در امور بین الملل فدراسیون تیراندازی منصوب شدرییس فدراسیون تیراندازی در حکمی امیر رضا آیرم را به عنوان مشاور عالی در امور بین الملل این فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در حکم علی دادگر آمده است
جناب آقای امیررضا آیرم
نظر به تعهد ، تخصص، توانمندی و تجربیات ارزشمند مرتبط جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون در امور بین الملل تعیین می شوید، امید است ضمن تلاش خالصانه در جهت پیشرفت و گسترش ورزش تیراندازی، در انجام وظایف مقرر موفق و موید باشید.
توفیقات روز افزون شما را در راه خدمت به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران از ایزد منان خواستارم.