نخستین مرحله از رقابت های آزاد تیراندازی سلاح های بادی کشور به روایت تصویرنخستین مرحله از رقابت های آزاد تیراندازی سلاح های بادی کشور در رشته تفنگ بادی آقایان و بانوان امروز 23 فروردین ماه با معرفی نفرات برتر برگزار شد.