دیدار مربی صرب با اعضای تیم ملی تفنگمربی صربستانی تیم ملی تفنگ امروز با ملی پوشان تیرانداز دیدار کرد.