هفته سوم لیگ تیراندازی استان قم با معرفی نفرات برتر پایان یافتهفته سوم لیگ تیراندازی استان قم به مناسبت هفته بسیج با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این رقابتها با حضور 5 تیم در رشته تفنگ بادی و 6 تیم در رشته تپانچه بادی در محل باشگاه شهید زین الدین استان قم برگزار شد که در رشته تفنگ بادی تیم های مَهام و مکمل تیرنگ در مقابل تیم های ستارگان، گالری، کافه کتاب ماه و ماهی به پیروزی رسیدند . تیم نهال هم استراحت داشت.
در رشته تپانچه بادی نیز تیم های صنایع سنگ جهان نما، غدیر و آذرخش در برابر تیم های بادصبا، شهدای نوبهار، باشگاه شهید زین الدین غلبه غلبه کردند.
در رده بندی انفرادی رشته تفنگ بادی، هادی غرباقی از تیم گالری و کافه کتاب ماه و ماهی، حامد غرباقی از تیم مکمل تیرنگ و عطیه قدمی از تیم مَهام به ترتیب به مقام اول تا سوم بسنده کردند.
در رشته تپانچه بادی نیز، محمودجعفرغفار از صنایع سنگ جهان نما، نرجس صباغی از آذرخش و خدیجه هاشمی از بادصبا به ترتیب عناوین اول تا سوم رابه خود اختصاص دادند.