رئیس فدراسیون تیراندازی، عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی

علی دادگر، رییس فدراسیون تیراندازی
عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک
عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی