برگزاری اردوی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی با حضور اصحاب رسانهاردوی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی صبح امروز 8 فروردین ماه با حضور رییس فدراسیون و اصحاب رسانه برگزار شد.