مسابقات تیراندازی سازمان محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار شدرقابتهای تیراندازی استان کهکیویه و بویراحمد با حضور پرسنل سازمان محیط زیست با معرفی نفرات برتر همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از مسابقات با حضور ۴۴نفر از پرسنل سازمان محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد که در پایان نفرات برتر معرفی و مشخص شدند.
در رشته تفنگ آقایان، محمد فصیح مفرد، اسلام جهانبخش و روح اله حقیقت به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
در رشته تفنگ بانوان، افسانه آشوغ، حمیده روزبهی و اعظم مرادی به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.