دومین مرحله اردوی تمرینی هیات های استانی کشور با حضور آذربایجان غربیدومین مرحله اردوی تمرینی هیات های استانی کشور به میزبانی فدراسیون تیراندازی و با حضور تیم آذربایجان غربی برگزار شد.