مجوز توزیع کتاب ترجمه قوانین و مقررات تیراندازی صادر شدفدراسیون تیراندازی مجوز توزیع کتاب ترجمه قوانین و مقررات رشته تیراندازی را با هدف توسعه علم و دانش تیراندازان صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این کتاب به منظور ارتقای توانمندی فنی تیراندازان بوده که با کمک دو تن از داورانA بین الملل کشورمان، مسعود کلهر و حسن ذوالفقاری به ترجمه رسیده و در حال حاضر آماده توزیع میان ورزشکاران و علاقمندان به رشته تیراندازی است.
از نکات مهم این کتاب ترجمه شده این است که می بایستی کاملا منطبق با متن انگلیسی و کتاب مرجع باشند، آخرین اصلاحات اعلام شده در آن ذکر شده و ناشرین و فروشندگان ملزم به ارائه ترجمه آخرین اصلاحات اعلامی فدراسیون جهانی به روی سایت فدراسیون ملی به صورت رایگان تا المپیک 2020 می باشند. صفحه آرایی منطبق با کتاب مرجع با ویرایش ادبی و فنی لازم صورت گرفته باشد و کتاب با قطع وزیری با قیمت نهایی 000/180 ریال و چنانچه دارای متن انگلیسی اصل و ترجمه به صورت آینه ای باشد با قیمت نهایی 000/280 ریال به فروش خواهد رسید.
گفتنی است هر یک از ناشرین، مترجمین و فروشندگان می بایستی مسئولیت صحت عملکرد خود را پذیرا بوده و چنانچه در میادین ورزشی اختلاف نظری وجود داشته باشد به متن انگلیسی ISSF رجوع کنند.