مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی به روایت تصویر (3)مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی با حضور دکتر فریبا محمدیان معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.