رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور در رشته تفنگ از نگاه دوربینرقابت های تیراندازی قهرمانی کشور در رشته تفنگ با معرفی تیم ها و نفرات برتر در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.