نشست خبری رییس فدراسیون تیراندازینشست خبری رییس فدراسیون تیراندازی 25 بهمن ماه در محل سالن جلسات فدراسیون برگزار شد.