حشمت اله گودرزی رییس هیات تیراندازی استان فارس شدمجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان فارس با حضور مسوولان برگزار و حشمت اله گودرزی به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان فارس برای تعیین رییس با حضور حیدر علی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان استان، علی دادگر رییس فدراسیون، رضا ملک محمدی دبیر و اعضای مجمع در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان فارس برگزار و حشمت اله گودرزی با کسب 11 رای برای چهارسال دیگر سکان هدایت این هیات را برعهده گرفت.
گودرزی پیش از این نیز به مدت چهارسال بعنوان رییس در هیات تیراندازی استان فارس فعالیت داشت که با رای اعضا مجمع در این سمت ابقا شد.
گفتی است که حشمت اله آزادی 5 رای و مسعود مهدیزاده از حضور در این مجمع انصراف داد.