پنجمین جلسه شورای اداری فدراسیون تیراندازی به روایت تصویرپنجمین جلسه شورای اداری فدراسیون تیراندازی با 3 انتصاب جدید امروز در محل سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد.