رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور در میکس تیمی تپانچه به روایت تصویرآخرین روز از رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور در رشته میکس تپانچه با قهرمانی تیم اصفهان و نایب قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.