برگزاری دوره داوری درجه یک تفنگ و تپانچه در محل فدراسیون تیراندازیکلاس داوری درجه یک تفنگ و تپانچه به مدرسی مسعود کلهری، زیبا اجتهد و حسن ذوالفقاری از یکم بهمن ماه آغاز و تا پنجم این ماه در محل فدراسیون تیراندازی ادامه دارد.