هفته هشتم لیگ برتر تیراندازی آقایان به روایت تصویرهفته هشتم لیگ برتر تیراندازی آقایان با حضور 6 تیم در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.