برگزاری رقابت های لیگ برتر و دسته یک تیراندازی بانوان از نگاه دوربینرقابت های لیگ برتر و دسته یک تیراندازی بانوان با معرفی تیم های و نفرات برتر به پایان رسید.