از تشکیل تیم ملی ب تا جذب مربی خارجی تیراندازیفدراسیون تیراندازی کشورمان با هدف موفقیت تیراندازی و ارتقای جایگاه ایران در آسیا و جهان تشکیل تیم ملی ب و بهره مندی از مربیان مطرح خارجی را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، تیم ملی ب ایران در رده سنی جوانان تشکیل خواهد شد تا پشتوانه سازی مناسبی برای تیم ملی بزرگسالان ایران صورت پذیرد.
گفتنی است فدراسیون تیراندازی به منظور ارتقای تیم ملی بزرگسالان و ایجاد انگیزه برای رده سنی نوجوانان، تیم ملی "ب" را در رده سنی جوانان راه‌اندازی می کند.
همچنین با دستور علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان مربیان مطرح خارجی مورد بررسی قرار می گیرند تا بهترین گزینه برای ارتقای سطح فنی قهرمانان کشورمان شناسایی شوند.
شایان ذکر است با انتخاب این مربیان مقدمات حضور آنها در ایران فراهم خواهد شد.