هفته هشتم لیگ برتر تیراندازی بانوان به روایت تصویرهفته هشتم لیگ برتر تیراندازی بانوان در حالی برگزار شد که علی دادگر رییس و رضا ملک محمدی دبیر فدراسیون از نزدیک روند برگزاری مسابقات را مشاهده کردند.