برگزاری رقابت های لیگ برتر و دسته یک تیراندازی آقایان به روایت تصویررقابت های لیگ برتر و دسته تراندازی آقایان با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.