هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک تیراندازی مردان به روایت تصویرهفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک تیراندازی مردان با حضور 8 تیم در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.