گزارش تصویری/ روز اول رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجواناننخستین روز از دهمین دوره رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجوانان در رشته تفنگ بادی آقایان و بانوان رده سنی بزرگسالان و تفنگ بادی آقایان رده سنی جوانان برگزار شد.