ملی پوشان تفنگ کشورمان وارد واکوسایتاما ژاپن شدندنخستین کاروان ملی پوش کشورمان در رشته تقنگ که به رقابت های سلاح های بادی آسیا اعزام شده اند، وارد واکوسایتاما ژاپن ،محل برگزاری مسابقات شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ملی پوشان با روحیه و شرایط مطلوب، طی مسیر تهران بانکوک به توکیو رسیدند و پس از بدو ورود به محل برگزاری مسابقات همراه با علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی از محل برگزاری مسابقات و سالن ها بازدید کردند.
این کاروان امروز ۱۶ آذر پس کنترول تجهیزات، تمرین رسمی خود را آغاز می کند تا با آمادگی بیشتر در مقابل حریفان خود حاضر شود.
این دوره از رقابت ها برای اولین بار با حضور 407 ورزشکار از 27 کشور آسیا برگزار می شود.
برنامه مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا ژاپن به شرح زیر است:
چهارشنبه 15 آذر ماه
ورود تیم‌ها
پنجشنبه 16 آذر ماه
کنترل تجهیزات
جلسه فنی
تمرین رسمی
افتتاحیه
جمعه 17 آذر ماه
مسابقه تفنگ بادی 10 متر مردان و فینال
مسابقه تفنگ بادی 10 متر زنان و فینال
مسابقه تفنگ 10 متر مردان رده سنی جوانان و فینال
شنبه 18 آذر ماه
مسابقه تفنگ بادی 10 متر زنان رده سنی جوانان و فینال
مسابقه تفنگ بادی 10 متر مردان رده سنی نوجوانان و فینال
مسابقه تفنگ بادی 10 متر زنان رده سنی نوجوانان و فینال
یکشنبه 19 آذر ماه
مسابقه تپانچه 10 متر مردان و فینال
مسابقه تپانچه 10 متر زنان و فینال
مسابقه تپانچه 10 متر مردان رده سنی جوانان و فینال
دوشنبه 20 آذر ماه
مسابقه تپانچه 10 متر زنان رده سنی جوانان و فینال
مسابقه تپانچه 10 متر مردان رده سنی نوجوانان و فینال
مسابقه تپانچه 10 متر زنان رده سنی نوجوانان و فینال
سه شنبه 21 آذرماه
خروج تیم ها