اینانلو: حضور 25 کشور در مسابقات قهرمانی آسیا یک رکورد استابراهیم اینانلو مربی تیم ملی تفنگ ایران در آستانه اعزام به رقابت های قهرمانی سلاح های بادی آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجوانان از مطلوب بودن شرایط ملی پوشان خبر داد.

گفت وگوی ایراهیم اینانلو را می توانید مشاهده فرمایید.