گزارش تصویری/ بازدید رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ار فدراسیون تیراندازیمحمدرضا دهخدا، رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی از مجموعه امکانات و تجهیزات فدراسیون تیراندازی بازدید کرد.