برگزاری نخستین اردوی تمرینی هیات های استانی کشورنخستین اردوی تمرینی هیات های استانی کشور با حضور ایلام و سیستان و بلوچستان و برگزاری کلاس های روان شناسی، آمادگی جسمانی، قوانین تیراندازی و آمادگی تکنیکی هدف گیری در محل فدراسیون تیراندازی در حال برگزاری است.