نشست تیم پزشکی و پشتیبانی فدراسیون تیراندازی با اعضای تیم ملینشست تیم پزشکی و پشتیانی تیم های ملی تیراندازی برای حضور موفق این فدراسیون دربازیهای آسیایی جاکارتا با حضور مسئولان فدراسیون و کادر پزشکی برگزار شد.