برگزاری اردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی به روایت تصویراردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی کشورمان در محل فدراسیون تیراندازی در حال برگزاری است.