گزارش تصویری/ نخستین روز از رقابت های تیراندازی فینال فینالیست های جام جهانی هنداولین روز از رقابت های تیراندازی فینال فینالیست های جام جهانی هند با پنجمی تیم میکس تفنگ 10 متر و ششمی تیم میکس تپانچه 10 متر همراه بود.