اکبر محمودی سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون تیراندازی شدطی حکمی از سوی رئیس فدراسیون تیراندازی، اکبر محمودی به عنوان سرپرست نایب رئیسی آقایان این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جلسه ای شورای اداری که امروز 23 خردادماه در محل سالن جلسات فدراسیون تیراندازی برگزار شد، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی با صدور حکمی اکبر محمودی مشاور و مدیر مالی اداری پشتیبانی فدراسیون را با حفظ سمت به عنوان نایب رییس آقایان معرفی و منصوب کرد.
محمودی از مدیران فعال و با سابقه وزارت ورزش و جوانان می باشد که سال ها در چند استان کشور به عنوان مدیر کل فعالیت داشته است.