زکی زاده سرپرست هیات تیراندازی استان قزوین شدرئیس فدراسیون تیراندازی در حکمی سرپرست هیات استان قزوین را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان در حکمی حسین زکی زاده را به عنوان سرپرست هیات تیراندازی استان قزوین منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
ضمن تشکر از زحمات و خدمات شایسته حضرتعالی در سنوات گذشته و با عنایت به پیشنهاد مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست هیات تیراندازی استان قزوین منصوب می شوید.
شایسته است، به استناد تبصره 3 ماده ۱۰ آیین نامه هیات های ورزشی استانها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تمهیدات لازم را برای انجام امور قانونی مربوط و برگزاری مجمع عمومی به منظور انتخاب رئیس هیات تیراندازی استان با هماهنگی مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان و این فدراسیون معمول فرمایید .