گزارش تصویری/ هفته پایانی از نیم فصل اول لیگ برتر و دسته یک تیراندازی مردانبا برگزاری هفته پایانی از نیم فصل اول لیگ برتر و دسته یک تیراندازی مردان صدرنشینان مشخص شدند.